Rumah Sukan

KUSESS menggunakan sistem rumah yang terdiri dari 4 rumah sukan di mana guru menjadi pemantau dan pelajar sebagai penggerak. Penempatan adalah dibawah satu rumah bagi memupuk keharmonian murid yang datang dari latar belakang yang berbeza. Pembahagian rumah kekal sepanjang berada di KUSESS.

WAJA

FIGHT TILL WE BLEED

Bagai besi waja membara, Semangat kekal teguh tanpa lentur.

PERDANA

PERFECTLY DASHING BY NATURE

Bagai besi waja membara, Semangat kekal teguh tanpa lentur.

WIRA

WINNING IN RESPECTFUL AUTHORITY

Bagai besi waja membara, Semangat kekal teguh tanpa lentur.

SATRIA

REVIVING THE SPIRIT. SURPASSING THE LIMIT

Bagai besi waja membara, Semangat kekal teguh tanpa lentur.