Majlis Kepimpinan

Barisan kepimpinan pelajar yang dilantik oleh pihak sekolah bagi membantu segala pengurusan pelajar dari pelbagai cabang pengurusan pelajar di KUSESS.

Majlis Pemimpin Murid

Jawatankuasa Perwakilan Tingkatan

Jawatankuasa Perwakilan Dormitri

Jawatankuasa Pusat Media

Pembimbing Rakan Sebaya

Badan Dakwah dan Kerohanian