Hebahan Segera SPBT

Buku Teks pd masa ini kekal ditangan murid dan dipulang semula awal tahun awal hadapan.

Buku teks sebaiknya dipulang semula dan di agih tahun hadapan kerana sesi pembelajaran masih berjalan. Hanya sekolah ditutup namun murid masih belajar secara HBL dengan bimbingan guru. Sehubungan itu, buku teks masih diperlukan untuk murid melaksanakan aktiviti pembelajaran.

Pihak sekolah juga sebaiknya membuat pemakluman tentang penjagaan buku teks sepanjang tempoh ini.

Kita akan bersama-sama merangka mekanisme terbaik untuk proses pemulangan dan agihan buku teks kepada murid bagi sesi persekolahan 2021.

Kita juga perlu bersedia akan ada pertambahan kehilangan dan kerosakan buku teks. Jadi kita perlu menstrategi tindakan untuk mengatasi ketidak cukupan buku teks.

Leave a Reply