Falsafah

Falsafah KUSESS

Di sinilah Lahirnya Pemimpin Yang Bertaraf Antarabangsa Dengan Sifat Siddiq, Amanah, Tabligh Dan Fatanah.

Visi

Melestarikan KUSESS Terbilang Di Peringkat Antarabangsa

Misi

  • Memastikan KUSESS sentiasa terbilang dalam semua aspek. 
  • Memastikan warga sekolah berminda kelas pertama. 
  • Melahirkan warga KUSESS sebagai pemimpin bertaraf dunia. (dengan sifat Siddiq, Amanah, Tabligh dan Fatanah) 
  • Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif dan berbudaya tinggi 
  • Melaksanakan pengurusan sekolah dengan efektif dan responsif. 

BERILMU, BERAMAL, BERBAKTI